นโยบายการใช้งาน

ภูเขาอาคางิยามะ

กรุณาอ่านนโยบายการใช้งานด้านล่างนี้อย่างละเอียด และใช้เว็บไซต์นี้เมื่อได้เห็นด้วยกับข้อความด้านล่างเท่านั้น

การควบคุม, การจัดการ

เว็บไซต์นี้มีจัดการโดยแผนกพัฒนาดึงดูดการท่องเที่ยว จังหวัดกุนมะ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราพยายามรวบรวมเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องและใหม่ล่าสุด แต่เราไม่สามารถรับรองได้ทั้งหมด ทางจังหวัดกุนมะจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ของเรา แม้ว่าจะเกิดผลความเสียหายใดๆ ขึ้น

ข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการลิงก์ต่อเว็บไซต์ของเราไม่ได้อยู่ในการจัดการของจังหวัดกุนมะ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้

กรุณารับทราบด้วยว่า ทางเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง, ข้อจำกัดในการใช้, URL หรือข้อความต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เราอาจมีการหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือเลิกให้บริการก็ได้ และเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนนโยบายการใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

ลิขสิทธ์

เนื้อหา, รูปภาพ, รูปวาด, รูปถ่าย, ข้อมูลทางดนตรีหรือโปรแกรมต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนในเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธ์ของเจ้าของหรือของจังหวัดกุนมะเท่านั้น ห้ามนำข้อความทั้งหมดที่ลงบนแต่ละเพจไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ข้อห้าม

การใช้บริการเว็บไซต์นี้มีข้อห้ามในการกระทำดังต่อไปนี้

 1. การกระทำที่รบกวนกีดขวางหรือมีผลทำให้เกิดเสียหายกับการจัดการของเว็บไซต์นี้
 2. การกระทำที่มีหรืออาจมีการรบกวน ทำให้จังหวัดกุนมะหรือบุคคลที่สามเสียผลประโยชน์หรือเกิดความเสียหาย
 3. การกระทำที่มีหรืออาจมีการละลาบละล้วงต่อทรัพย์สมบัติหรือความเป็นส่วนตัวของจังหวัดหรือบุคคลที่สาม
 4. การกระทำที่มีหรืออาจมีการรบกวนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 5. การกระทำที่มีหรืออาจมีการผิดกฎหมาย, บทบัญญัติหรือกฎข้อบังคับ
 6. นอกจากนี้ รวมการกระทำใดๆ ที่ทางจังหวัดกุนมะพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

การลิงก์

ท่านมีอิสระในการลิ้งก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น แต่เราขอปฎิเสธต่อเว็บไซต์ต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ที่มีหรืออาจมีการรบกวนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือผิดกฎหมายบทบัญญัติ
 2. เว็บไซต์ที่มีหรืออาจมีการหมิ่นประมาทหรือกล่าวร้ายต่อจังหวัดกุนมะหรือบุคคลที่สาม
 3. เว็บไซต์ที่มีหรืออาจมีการละลาบละล้วงต่อทรัพย์สมบัติหรือความเป็นส่วนตัวของจังหวัดหรือบุคคลที่สาม
 4. นอกจากนี้ รวมการกระทำใดๆ ที่ทางจังหวัดกุนมะพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

URL ที่จะตั้งเป็นลิงก์ต่อจากเราควรเป็น URL ของหน้าหลัก หากมีความประส่งค์ในการลิงก์ กรุณาเข้าไปเพจ ติดต่อสอบถามและกรอกแบบฟอร์มสอบถามอย่างชัดเจนด้วยข้อต่อไป

 • URL ของเว็บไซต์ของท่านที่ประสงค์จะตั้งลิงก์
 • ชื่อและที่อยู่อีเมลของผุ้ควบคุมดูแลเว็บไซต์

อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์ที่จะลิงก์กับเพจอื่นอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าหลัก กรุณาเขียน URL ของเพจที่ท่านต้องการตั้งลิงก์และเหตุผลลงไปด้วยข้อดังกล่าวในแบบฟอร์มสอบถามของเพจติดต่อสอบถาม