สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

โอ๊คคิริโคมิ

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

เป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดกุนมะ มีเส้นคล้ายอุด้งแบนกว้างที่ทำมาจากแป้งข้าวสาลีและน้ำ ต้มด้วยกับผักต่างๆ ตามฤดูกาล สำหรับเครื่องปรุงรส แทบจะใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่น ("เซียวยุ" ในภาษาญี่ปุ่น) กัน แต่ก็ยังมีบางคนที่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นร่วมกับเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ("มิโซะ ในภาษาญี่ปุ่น) หรือใช้แต่เพียงเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นอย่างเดียว

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook