สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

สวนสาธารณะฮาชิโอจิยามะ (สวนกีฬาตอนเหนือ ณ เมืองโอตะ)

พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

สวนสาธารณะฮาซิโอจิยามะเป็นสวนกีฬาขนาดใหญ่ของเมืองโอตะ ภายในสวนตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีดอกดอกซากุระ, ดอกซิบะซากุระและดอกทสึทสึจิบานสะพรั่งตามลำดับในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้เพาะปลูกไว้ แล้วในฤดูหนาวก็มีการประดับไฟที่สร้างทัศนียภาพอันงดงามตระการตาน่าอัศจรรย์ใจ

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook