สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

หัตถกรรมสิ่งทอคิริว

พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

จังหวัดกุนมะที่เต็มไปด้วยการเลี้ยงไหมตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นที่ทราบในเรื่องผ้าไหม โดยเฉพาะ เมืองคิริวมีชื่อเสียงมากในคุณภาพสูงของผ้าไหม ซึ่งถูกอ่างอิ่งว่า "เกียวโตในเขตตะวันตก และคิริวในเขตตะวันออก" ในการพูดถึงผ้าไหมคุณภาพดีในญี่ปุ่น แน่นอนว่ากิโมโนเป็นที่นิยม แต่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอื่นๆ เช่น ผ้าพันคอ ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook