สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

สาเกท้องถิ่น

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

สาเกญี่ปุ่นจะหมักด้วยข้าว มอลต์ และน้ำ ส่วนระดับแอลกอฮอล์ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และมีรสชาตินุ่มลิ้น จังหวัดกุนมะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำที่เย็นและอร่อยจึงนิยมหมักสุราญี่ปุ่นกันอย่างมาก
สาเกท้องถิ่นอย่าง "มาอิคาเซะ" นี้หมักมาจากข้าว "มาอิคาเซะ" ที่ปลูกในกุนมะและเหมาะกับการหมักเหล้าสาเก และยีสต์เหล้าสาเกกลั่นที่พัฒนาโดยจังหวัดกุนมะอย่าง "ยีสต์กุนมะ KAZE" และ "น้ำในกุนมะ" จึงถูกนำมาผลิตในโรงกลั่นเหล้าสาเกหลายแห่งภายในจังหวัดกุนมะ จุดสังเกตคือสติกเกอร์สีน้ำเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook