สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

คงเนียคุ

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

ที่กุนมะซึ่งมียอดการผลิตคงเนียคุ (หัวบุก) เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น อาหารทำจากคงเนียคุจะเป็นอาหารประจำท้องถิ่น และยังเป็นที่นิยมว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่แทบจะไม่มีแคลอรี่เลย

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook