สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

สวนกุหลาบ Kadokura Techno ณ สวนซิคิซิมะ

พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

ในสวนดอกไม้แห่งนี้มีการปลูกกุหลาบ 600 ชนิด 7,000 ต้น เมื่อก้าวเข้าไปเพียงหนึ่งก้าว ก็จะรู้สึกอยู่เหมือนวังกุหลาบของทางตะวันตก ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน) และฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) ก็จะมีการจัดเทศกาลสวนกุหลาบ และทำการประดับไฟที่กุหลาบในเวลากลางคืนด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook