สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

โรงงานโนโคกิริ (หลังคาเสมือนฟันของเลื่อย)

พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

โรงงานที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคิริว ซึ่งเป็นเมืองสิ่งทอ และสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่ 19 ที่เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมสิ่งทอมีความเจริญรุ่งเรือง ในขณะนี้มีโรงงานแบบโนโคกิริประมาณ 260 อาคารยังคงเหลืออยู่ นอกจากยังใช้งานเป็นโรงงานจนถึงปัจจุบันนี้ ยังมีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นร้านค้า หรือห้องทำงานด้านศิลปด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook