สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

ภูเขาเมียวงิซัน

พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ

ภูเขานี้เป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์แปลกประหลาดของญี่ปุ่น รูปแบบภูเขาด้วยหินรูปร่างแปลกๆ เป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และมีภูมิประเทศอย่างดึงดูดใจต่างๆ ตลอดสี่ฤดูกาล ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขานี้เป็นที่รักของนักปีนเขาและช่างภาพจำนวนมาก ซึ่งจะมองจากระยะไกลก็ดูดี แม้จะปีนภูเขาสูงชันก็ดูดี
ที่ “ซากุระโนะ ซาโตะ” ที่ครอบคลุมเชิงภูเขาเมียวงิซันทางด้านใต้ ผู้มาเยือนจะสามารถเพลิดเพลินได้กับดอกซากุระประมาณ 50 ชนิด 15,000 ต้น ในช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook