สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

ชุมชนรอบปราสาทโอบาตะ

พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ

ร่องรอยของชุมชนรอบปราสาทโอบาตะที่ปกครองโดยตระกูลโอดะ (ตระกูลของซามูไรที่มีชื่อเสียง) สมัยเอโดะ ยังคงเหลืออยู่ที่แห่งนี้ พื้นที่นั้นแผ่กระจายออกไปตามทางน้ำที่เรียกว่า “โองาวะ เซคิ (ทางน้ำโองาวะ)” ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยของน้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ต้นซากุระที่เป็นแถวก็มีชื่อเสียง และเทศกาลดอกซากุระแห่งชุมชนรอบปราสาทโอบาตะ “ขบวนแห่นักรบ” จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook