สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

สะพานคาจิคะบาซิ

พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ

นี้เป็นสะพานโค้งสีแดงอันงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามด้วยใบไม้เปลี่ยสีรอบๆ สะพาน การแสดงแสงสีของใบไม้เปลี่ยนสีในยามค่ำที่สะพานนี้เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของอิคาโฮะ

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook