สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

ภูเขาทานิงาวะดาเคะ

พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ

ภูเขานี้เป็นภูเขาหลักของเทือกเขาทานิงาวะ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,977 เมตร “อิจิโนะคุระซาวะ” ตอนทิศตะวันออกของภูเขาเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมการปีนหน้าผา ผู้มาเที่ยวสามารถไปจนถึง "เท็นจินไดระ" ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,321 เมตร ด้วยกระเช้าลอยฟ้า ในเวลา 15 นาที และสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามแบบพาโนรามาได้

ข้อมูลพื้นฐาน

 • Yubiso, Minakami-machi, Tone-gun, Gunma
 • Mapcode: 554 619 596*65
 • [ไปยังสถานีรอปเวย์ Doaiguchi]
  ・ ประมาณ 50 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Kotsu ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Tanigawadake Ropeway ตรงสถานีรถไฟ Jomo-Kogen สาย Joetsu ซินคันเซ็น ของ JR ลงที่ป้าย Tanigawadake Ropeway
  ・ ประมาณ 25 นาทีโดยรถบัสจากสถานีรถไฟ Minakami สาย Joetsu ของ JR
  ・ ประมาณ 25 นาทีโดยรถยนต์จาก Minakami IC ของทางด่วน Kan-Etsu
  ประมาณ 10 นาทีโดยกระเช้าลอยฟ้า จากสถานี Doaiguchi ไปยัง เท็นจินไดระ
 • ▼ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 1,977 เมตร

  [กระเช้าลอยฟ้าทานิงาวะดาเคะ (Tanigawadake Ropeway)]
  ・ เวลาเปิดบริการ :
  วันธรรมดา 8.00-17.00 น. (เมษายน - พฤศจิกายน)
  วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 7.00-17.00 น.
  8.30-16.30 น. (ธันวาคม - มีนาคม)
  ・ ระยะเวลา : ประมาณ 15 นาที / เที่ยว
  (แต่ละเที่ยวจะออกทุก 3 นาทีโดยประมาณ)
  ・ ค่าธรรมเนียม
  - บุคคลทั่วไป : ผู้ใหญ่ 1,250 เยน / เที่ยว, 2,100 เยน/ไปกลับ
  เด็ก 630 เยน / เที่ยว, 1,050 เยน/ไปกลับ
  - หมู่คณะ (15-50 ท่าน) : ผู้ใหญ่ 1,200 เยน / เที่ยว, 2,000 เยน/ไปกลับ
  เด็ก 600 เยน / เที่ยว, 1,000 เยน/ไปกลับ
  - หมู่คณะ (51-50 ท่าน) : ผู้ใหญ่ 1,150 เยน / เที่ยว, 1,900 เยน/ไปกลับ
  เด็ก 570 เยน / เที่ยว, 950 เยน/ไปกลับ
  - หมู่คณะ (101 ท่านขึ้นไป) : ผู้ใหญ่ 1,100 เยน / เที่ยว, 1,800 เยน/ไปกลับ
  เด็ก 540 เยน / เที่ยว, 900 เยน/ไปกลับ
  ・ ลิฟต์ลอยฟ้า * ในช่วงฤดูหนาวลิฟต์ห้อยขาจะหยุดให้บริการ
  - ค่าธรรมเนียม : 420 เยน/เที่ยว, 730 เยน/ไปกลับ
  * ช่วงเวลาที่กระเช้าลอยฟ้าทานิงาวะดาเคะโรปเวย์และลิฟต์ห้อยขาเท็นจินโทเงะหยุดให้บริการเพื่อเช็คสภาพเครื่อง : วันจันทร์ที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019
 • http://www.tanigawadake-rw.com/ropeway/
 • * มีการควบคุมการจราจรตั้งแต่ถนนหน้าสถานีรอบเวย์ Doaiguchi ถึง อิชิโนะคุระซาวะ
  * การปิดถนนในช่วงฤดูหนาว
  เขตบริเวณ : หน้าสถานีรอปเวย์ Doaiguchi ถึง อิชิโนะคุระซาวะ
  ช่วงเวลาที่ปิด : เวลา 10.00 น. ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 - 10.00 น. ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020
 • วันที่อัปเดตล่าสุด : 3 เมษายน 2020

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook