สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

ตระเวนชมโรงกลั่นเหล้าสาเก

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

จังหวัดกุนมะที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นี้อุดมไปด้วยน้ำที่ใสบริสุทธิ์ โดยโรงกลั่นเหล้าสาเกหลายแห่งทุกพื้นที่ในจังหวัดกุนมะต่างก็ใช้น้ำเหล่านั้นในการผลิตเหล้าสาเก และด้วยการค้นหาเทคนิคของโรงกลั่นเหล้าสาเกแต่ละแห่ง ทำให้เกิดเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์ จนผลิตเป็นสาเกญี่ปุ่นแสนอร่อยนี้ และคุณต้องไม่พลาดไปเยือนที่โรงกลั่นเหล้าสาเกจริงๆ เพื่อจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศรอบโรงกลั่นเหล้าสาเกดังกล่าว รวมทั้งเที่ยวชมวิธีการผลิตที่มีความพิถีพิถันซึ่งคุณจะไม่พบในโรงกลั่นเหล้าสาเกที่อื่น หลังจากเที่ยวชม ก็ยังมีสถานที่ให้คุณได้ชิมรสชาติสาเกและทานขนมหวานที่ใช้เหล้าสาเกในการทำ และอื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้การได้รู้เรื่องราวต่างๆ ของสาเกแต่ละแก้วเมื่อได้ตระเวนชมโรงกลั่นเหล้าสาเกแล้ว คุณจะยิ่งรู้สึกว่าดื่มสาเกได้อร่อยยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook