สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

สุกียากี้

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในสุกียากี้นี้ล้วนเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ในจังหวัดกุนมะ เช่น เนื้อวัว ผักกาดขาว ต้นหอม เส้นบุก เห็ดหอม และเต้าหู้
ไม่ควรพลาดลิ้มรสสุกียากี้ที่ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดกุนมะทั้งหมดที่ร้านอาหารหรือที่พักแต่ละแห่งในจังหวัดกุนมะกันให้ได้

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook