สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

ปลากินฮิคาริ

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

กินฮิคาริเป็นปลาสายพันธุ์ที่จังหวัดกุนมะได้ทำการเลือกเฟ้นสายพันธุ์เป็นพิเศษและประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง
ปลาเรนโบว์เทราท์ธรรมดาใช้เวลาเพาะเลี้ยง 2 ปีก็จะเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ปลากินฮิคาริใช้เวลาถึง 3 ปีจึงทำให้มีน้ำมันปลามากและมีเนื้อสีชมพูละเอียดซึ่งเป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของกินฮิคาริ

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook