สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

Togoku Bunka (วัฒนธรรมแคว้นตะวันออก)

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ พื้นที่ซิมะ พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

วัฒนธรรมแคว้นตะวันออกเป็นวัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองจากสมัยโคฟุง (กลางศตวรรษที่ 3 ถึงศตวรรษที่ 7) จนถึงสมัยเฮอัน (ปี 794 ถึง 1185) ซึ่งก็คือบริเวณภาคคันโตในปัจจุบัน ในสมัยนั้นญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางด้านการเมือง, เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยู่ที่ภาคคิงคิ แต่บริเวณแถบจังหวัดกุนมะในปัจจุบัน ในสมัยนั้นได้รับความร่วมมือของราชวงค์ยะมะโตะที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากทำให้บริเวณแถบนี้ถูกสร้างและพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ, วัฒนธรรมตัวอักษร เป็นต้น ทำให้บริเวณนี้ล้ำหน้าเป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้จังหวัดกุนมะจึงเปรียบเสมือนเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมแคว้นตะวันออกก็ว่าได้
ภายในจังหวัดกุนมะมีโคฟุง (สุสาน) อยู่เป็นจำนวนมาก แล้วพื้นที่แต่ละแห่งในจังหวัดยังมีพิพิธภัณฑ์, หอเอกสารทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ ที่จัดแสดงซากวัตถุโบราณและเอกสารอันเก่าแก่ที่ถูกค้นพบ ทำให้สามารถมาทัศนศึกษาวัฒนธรรมในสมัยนั้นได้อย่างละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook