สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

โจซูโอตะยากิโซบะ

พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ, ตาเตบายาชิ

เป็นยากิโซบะที่มีชื่อหนึ่งในสามของญี่ปุ่น มีวัตถุดิบหลักคือกะหล่ำปลี, มีลักษณะพิเศษคือเส้นจะอ้วนใหญ่ และแต่ละร้านมีซอสทำขึ้นเป็นพิเศษที่สืบทอดเคล็ดลับกันมา ส่วนมากจะมีสีเข้มกว่ายากิโซบะตามปกติ
ในเมืองโอตะมีร้านยากิโซบะประมาณ 40 แห่งที่ให้บริการอยู่

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook