สิ่งควรทำ

คุสะทสึ อนเซ็น

ยุคิโฮทาคะ

พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ

ข้าวโคซิฮิการิ สายพันธุ์ “ยุคิโฮทาคะ” ของหมู่บ้านคาวาบะ เป็นข้าวที่ปลูกโดยใช้น้ำธรรมชาติที่มีแร่ธาตุสูงมีแหล่งต้นน้ำจากภูเขาโฮทาคะยามะ รวมกับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของชาวนา ในทุกๆ ปีได้ทำการปลูกกันมาเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดข้าวดีเด่นครั้งใหญ่ทั่วประเทศหลายปีซ้อน เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีรสชาติอร่อย
สามารถมาหารับประทานได้ที่คาวาบะ เดนเอ็น พลาซา ฯลฯ

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook