เส้นทางตัวอย่าง

Tambara Lavender Park

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว