GUNMA ข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดกุนมะ

การเก็บผลไม้

พื้นที่

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลไม้ของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

  • พื้นที่มีนาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ
  • พื้นที่มาเอะบาซิิ, อาคางิ
  • พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ
  • พื้นที่ทาคาซาคิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ
  • พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ, ซิมะ
  • พื้นที่คิริว, โอตะ, ตาเตะบายาซิ
กลับขึ้นด้านบน
กลับขึ้นด้านบน