การคมนาคม

Watarase Keikoku Railway

*เวลาที่ใช้ในการเดินทางซึ่งระบุไว้นี้เป็นเพียงเวลาตามเกณฑ์อย่างคร่าวๆ และยังไม่ได้รวมเวลาในการเปลี่ยนรถ จึงขอให้เผื่อเวลาในการเดินทาง

เส้นทางการคมนาคมจากสนามบินนานาชาติ
นาริตะ

โดยรถไฟ
โดยรถ Express Bus
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมจากสนามบินฮาเนดะ

โดยรถไฟ
โดยรถ Express Bus
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมจากสนามบินนีงะตะ

โดยรถไฟและรถบัส
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมจากสนามบินอิบะระคิ

โดยรถไฟและรถบัส
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมไปคุสะทสึอนเซ็น

โดยรถ Express Bus
จองได้จากที่นี่
โดยรถไฟและรถบัส
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมไปอิคาโฮะอนเซ็น

โดยรถ Express Bus
จองได้จากที่นี่
โดยรถไฟและรถบัส
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมไปมินาคามิอนเซ็น

โดยรถไฟ
 • Ueno
 • สาย Takasaki ของ JR
  [ 1 ชั่วโมง 45 นาที ]
 • Takasaki
 • สาย Joetsu ของ JR
  [ 1 ชั่วโมง 5 นาที ]
 • Minakami
โดยรถไฟและรถบัส
PAGE TOP

เส้นทางการคมนาคมไปซิมะอนเซ็น

โดยรถ Express Bus
โดยรถไฟและรถบัส
PAGE TOP
 • JR EAST PASS(Tohoku area)
 • JR EAST PASS(Nagano,Niigata area)
 • JR TOKYO Wide Pass
 • JR East-South Hokkaido Rail Pass
 • Hokuriku Arch Pass