การคมนาคม

Watarase Keikoku Railway

*เนื่องจากว่าเวลาหรือสถานที่ขึ้นลงรถบัสที่แสดงอยู่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วย

พื้นที่คุสะทสึ, มันซะ, คิตะคารุยซาวะ

จากสถานี Naganohara-kusatsuguchi

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถบัส JR Bus Kanto ที่ป้ายเบอร์ 1 ถึง 3 สายไป Kusatsu-onsen-bus-terminal ลงที่ป้าย Kusatsu-onsen-bus-terminal แล้วเดินต่อประมาณ 5-20 นาที

จากสถานี Karuizawa

ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 45 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kusakaru Kotsu ที่ป้ายเบอร์ 2 หรือรถ Seibu Kanko Bus ที่ป้ายเบอร์ 1 หรือ 4 สายไป Kusatsu-onsen ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี ลงที่ป้าย Kusatsu-onsen

* ช่วงฤดูหนาวจะมีเฉพาะรถบัส Kusakaru Kotsu ให้บริการเท่านั้น

ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาทีโดยขึ้นรถ Seibu Kanko Bus ที่ป้ายเบอร์ 1 หรือ 4 สายไป Manza-bus-terminal ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี ลงที่ป้าย Manza-bus-terminal

* ไม่มีการให้บริการของรถไปกลับระหว่าง Manza-bus-terminal กับ Kusatsu Onsen

ประมาณ 40 นาทีโดยขึ้นรถ Seibu Kanko Bus ที่ป้ายเบอร์ 1 หรือ 4 สายไป Manza-bus-terminal, สายไป Kusatsu-onsen หรือสายไป Onioshidashi-en ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี ลงที่ป้าย Onioshidashi-en

* ไม่มีการให้บริการของรถไปกลับระหว่าง Manza-bus-terminal กับ Kusatsu Onsen

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถบัส JR Bus Kanto ที่ป้ายเบอร์ 5 สายไป Yokokawa Station ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี ลงที่ป้าย Megane-bashi

* รถบัสนี้เป็นรถบริการเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

PAGE TOP

พื้นที่มินาคามิ, โอเซะ, นูมาตะ

จากสถานี Jomo-Kogen

ประมาณ 50 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Tanigawadake Ropeway ลงที่ป้าย Tanigawadake Ropeway

*สามารถใช้บัตร Minakami Area Pass ได้

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Minakami Station หรือสายไป Tanigawadake Ropeway ลงที่ป้าย Minakami Station จากนั้น เปลี่ยนรถบัสที่ป้ายเบอร์ 4 สายไป Yunokoya ประมาณ 30 นาที ลงที่ป้าย Takaragawa-iriguchi และขึ้นรถ Shuttle Bus (ฟรี) ของทาคารางาวะ อนเซ็น

*สามารถใช้บัตร Minakami Area Pass ได้

ประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Tanigawadake Ropeway หรือสายไป Minakami Station ลงที่ป้าย Minakami-onsen

*สามารถใช้บัตร Minakami Area Pass ได้

ประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Tanigawadake Ropeway หรือสายไป Minakami Station ลงที่ป้าย Shogakko-shita

*สามารถใช้บัตร Minakami Area Pass ได้

ประมาณ 35 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 3 สายไป Sarugakyo ลงที่ป้าย Sarugakyo

*สามารถใช้บัตร Minakami Area Pass ได้

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 3 สายไป Sarugakyo ลงที่ป้าย Takumi no Sato

*สามารถใช้บัตร Minakami Area Pass ได้

ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Kamata ผ่านทาง Oigami-onsen ลงที่ป้าย Oigami-onsen

* ช่วงฤดูหนาวรถบัสจะไม่จอดป้าย Oigami-onsen

ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาทีถึง 10 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Kamata หรือสายไป Oshimizu ลงที่ป้าย Fukiware Falls

ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาทีถึง 2 ชั่วโมงโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Hatomachitoge Bus Renrakujo (Tokura)
หรือสายไป Oshimizu ลงที่ป้าย Oshimizu หรือประมาณ 35 นาทีโดยเปลี่ยนรถ Hatomachi Toge Transit Bus ที่ Hatomachitoge Bus Renrakujo (Tokura) ลงที่ป้าย Hatomachitoge

* ช่วงฤดูหนาวรถบัสจะไม่จอดป้าย Oshimizu

ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาทีโดยรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Hatomachitoge Bus Renrakujo (Tokura) หรือสายไป Oshimizu หลังจากลงที่ป้าย Kamata แล้วขึ้นรถบัสด่วนพิเศษ Nikko Oze Katashina Express Bus ต่อประมาณ 25 นาที ลงที่ป้าย Nikko-Shiranesan Ropeway

จาก Sarugakyo

จากสถานี Numata

ประมาณ 40 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Kamata ผ่านทาง Oigami-onsen ลงที่ป้าย Oigami-onsen

* ช่วงฤดูหนาวรถบัสจะไม่จอดป้าย Oigami-onsen

ประมาณ 40 ถึง 45 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Kamata หรือสายไป Oshimizu ลงที่ป้าย Fukiware Falls

ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 ถึง 35 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Hatomachitoge Bus Renrakujo (Tokura) หรือสายไป Oshimizu ลงที่ป้าย Oshimizu
หรือประมาณ 35 นาทีโดยเปลี่ยนรถ Hatomachi Toge Transit Bus ที่ Hatomachitoge Bus Renrakujo (Tokura) ลงที่ป้าย Hatomachitoge

* ช่วงฤดูหนาวรถบัสจะไม่จอดป้าย Oshimizu

ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Hatomachitoge Bus Renrakujo (Tokura) หรือสายไป Oshimizu หลังจากลงที่ป้าย Kamata แล้วขึ้นรถบัสด่วนพิเศษ Nikko Oze Katashina Express Bus ต่อประมาณ 25 นาที ลงที่ป้าย Nikko-Shiranesan Ropeway

ประมาณ 35 ถึง 45 นาทีโดยขึ้นรถ Kawaba Village Circular Route Bus ของ Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 4 ลงที่ป้าย Denen-plaza แล้วเดินต่ออีก 1 นาที

ประมาณ 30 ถึง 40 นาทีโดยขึ้นรถ Kawaba Village Circular Route Bus ของ Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 4 ลงที่ป้าย Kawaba-onsen

ประมาณ 30 ถึง 40 นาทีโดยขึ้นรถ Kawaba Circular Route Bus ของ Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 4 ลงที่ป้าย Kichijoji-iriguchi แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที

ประมาณ 50 นาทีโดยขึ้นรถ Tambara-lavender-park Shuttle Bus ของ Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 4 สายไป Tambara-center-house ลงที่ป้าย Tambara-lavender-park

* Shuttle Bus กำหนดให้บริการจากกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมเท่านั้น หลังจากหยุดให้บริการกรุณาขึ้นรถบัสสาย Kashozan ที่ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น

หรือประมาณ 70 นาทีโดยขึ้นรถบัสสาย Kashozan ไป Tambara-center-house ลงที่ป้าย Tambara-lavender-park

ประมาณ 40 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 4 สายไป Kashozan ลงที่ป้าย Kashozan และเดินต่ออีกประมาณ 1 ชั่วโมง

PAGE TOP

พื้นที่อิคาโฮะ, ฮารุนะ

จากสถานี Shibukawa

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 3 สายไป Ikaho-onsen หรือ Ikaho-harunaguchi ลงที่ป้าย Ikaho-onsen

*สามารถใช้บัตร Shibukawa Ikaho Area Pass ได้

ประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 3 สายไป Ikaho-onsen หรือ Ikaho-harunaguchi ลงที่ป้าย Ikaho Green Bokujo

*สามารถใช้บัตร Shibukawa Ikaho Area Pass ได้

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 4 สายไป Ikaho-annaijo ลงที่ป้าย Mizusawa-Kannon

*สามารถใช้บัตร Shibukawa Ikaho Area Pass ได้

ประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 4 สายไป Ikaho-annaijo ลงที่ป้าย Uenohara แล้วเดินต่อประมาณ 15 นาที

*สามารถใช้บัตร Shibukawa Ikaho Area Pass ได้

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถ Shuttle Bus (เก็บค่าโดยสาร) ของ Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 5 สายไป Akagi Nature Park ลงที่ป้าย Akagi Nature Park

* Shuttle Bus กำหนดให้บริการตอนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์จากเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น

จากสถานี Maebashi

ประมาณ 10 ถึง 30 นาทีโดยขึ้นรถ Nippon Chuo Bus ที่ป้ายเบอร์ 5 สาย Yoshioka ที่ไป Kaminoda-yotsukado ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี ลงที่ป้าย Yoshioka-onsen

จาก Ikaho Bus Terminal

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Harunako-onsen-yusuge ลงที่ป้าย Harunako

จากสถานี Takasaki

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Ikaho-annaijo ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Ikaho-annaijo

ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Ikaho-annaijo ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Mizusawa-Kannon

ประมาณ 55 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Ikaho-annaijo ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Uenohara แล้วเดินต่อประมาณ 15 นาที

ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Harunako ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Haruna-jinja

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยขึ้นรถ Gunma Bus ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Harunako ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Harunako

PAGE TOP

พื้นที่ซิมะ

จากสถานี Naganohara-kusatsuguchi

ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาทีโดยขึ้นรถ Kuni Area Transit Bus ที่ป้ายเบอร์ 5 สายไป Nozoriko ลงที่ป้าย Nozoriko

* ช่วงฤดูหนาว (วันที่ 21 ตุลาคมถึงวันที่ 30 เมษายน) รถบัสจะไปถึงแค่ป้าย Hanashiki-onsen เป็นป้ายสุดท้ายและไม่ไปถึง Nozoriko

จากสถานี Nakanojo

ประมาณ 45 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Shima-onsen ลงที่ป้าย Shima-onsen

ประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 1 สายไป Shima-onsen ลงที่ป้าย Shimako

ประมาณ 25 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Sawatari-onsen ลงที่ป้าย Sawatari-onsen

ประมาณ 30 นาทีโดยขึ้นรถ Takayama Bus ที่ป้ายเบอร์ 3 สายไป Nakayama-honjuku ลงที่ป้าย Takayama-onsen

จากสถานี Numata

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 2 สายไป Nakayama-honjuku ลงที่ป้าย Lockheart-jo-mae

PAGE TOP

พื้นที่ทาคาซากิ, เมียวงิ, โตมิโอคะ

จากสถานี Takasaki

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Gururin สาย Shorinzan ที่วิ่งผ่าน Toyooka ก่อน ที่ป้ายเบอร์ 4 ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Yawata-choju-center-mae

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Gururin สาย Shorinzan ที่วิ่งผ่าน Notsuke ก่อน ป้ายเบอร์ 4 ตรงทางออกด้านทิศตะวันตก ลงที่ป้าย Shorinzan-iriguchi

ประมาณ 30 นาทีโดยขึ้นรถบัส Gururin สาย Shorinzan ที่วิ่งผ่าน Notsuke ก่อน ที่ป้ายเบอร์ 4 ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Hanadaka Tenbo Hana-no-oka

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Gururin สาย Kannon-yama ที่วิ่งผ่าน Kataoka ก่อน ที่ป้ายเบอร์ 8 ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Kannonyama-itadaki

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Gururin สาย Kannon-yama ที่วิ่งผ่าน No-ni ก่อน ที่ป้ายเบอร์ 8 ตรงทางออกด้านทิศตะวันตกของสถานี ลงที่ป้าย Senryo-shokubutsuen-iriguchi

จากสถานี Gumma-Fujioka

ประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถบัส Megurun City Circular Route (เวียนขวา) ลงที่ป้าย Mikabomiraikan-daisan-chushajo
หรือประมาณ 10 นาทีโดยขึ้นรถบัส Megurun สายวิ่งระหว่าง Mitsugi-Takayama (สายไป Takayama) ลงที่ป้าย Mikabomiraikan-daisan-chushajo
หลังจากลงที่ Mikabomiraikan-daisan-chushajo แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที

ประมาณ 35 นาทีโดยขึ้นรถบัส Megurun สายวิ่งระหว่าง Mitsugi-Takayama ลงที่ป้าย Takayamasha-ato

ประมาณ 35 นาทีโดยขึ้นรถบัส Megurun สายวิ่งระหว่าง Fujioka-Uwadaira ลงที่ป้าย Tsuchitohinosatokoen-iriguchi

ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาทีโดยขึ้นรถ Nippon Chuo Bus สาย Okutano ลงที่ป้าย Kyoryu-center

PAGE TOP

พื้นที่มาเอะบาชิ, อาคางิ, คิริว, โอตะ,
ตาเตบายาชิ

จากสถานี Maebashi

ประมาณ 30 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 5 สายไป Gunma-onsen ลงที่ป้าย Nipponkinunosato แล้วเดินต่ออีก 1 นาที

ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ที่ป้ายเบอร์ 6 สายไป Akagiyama-visitor-center หรือประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 15 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation สายตรงไป Akagiyama-visitor-center ลงที่ป้าย Akagiyama-visitor-center

* รถบัสสายตรงกำหนดให้บริการตอนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น

ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation สายไป Akagiyama-visitor-center หรือประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation สายตรงไป Akagiyama-visitor-center ที่ป้ายเบอร์ 6 ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี หลังจากลงที่ป้าย Akagi-hiroba แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที

* รถบัสสายตรงกำหนดให้บริการตอนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถบัส Kan-etsu Transportation ด้าน Midorigaoka-machi, Kawahara-machi ที่ป้ายเบอร์ 3 สายไป Sogo-sports-center ลงที่ป้าย Rojin-center-iriguchi แล้วเดินต่ออีก 1 นาที

ประมาณ 10 นาทีโดยชึ้นรถ Gunma Chuo Bus สายไป Shim-Maebashieki-nishiguchi ตรงทางออกด้านทิศเหนือของสถานี ลงที่ป้าย Yuenchi-sakashita แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที

จากสถานี Isesaki

ประมาณ 10 นาทีโดยขึ้นรถ Isesaki-shi Community Bus ชื่อ Aozora สาย Akabori Shuttle Bus ไป Caribbean-beach ที่ป้ายเบอร์ 5 ตรงทางออกด้านทิศใต้ของสถานี ลงที่ป้าย Kezoji-koen-higashi
หรือประมาณ 15 นาทีโดยขึ้นรถ Isesaki Station North Circuit Bus ลงที่ป้าย Kezoji-koen-minami

ประมาณ 35 นาทีโดยขึ้นรถ Isesaki-shi Community Bus ชื่อ Aozora สาย Akabori Shuttle Bus ไป Caribbean-beach ที่ป้ายเบอร์ 5 ตรงทางออกด้านทิศใต้ของสถานี ลงที่ป้าย Caribbean-beach แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที

ประมาณ 35 นาทีโดยขึ้นรถ Isesaki-shi Community Bus ชื่อ Aozora สาย Akabori Shuttle Bus ไป Caribbean-beach ที่ป้ายเบอร์ 5 ตรงทางออกด้านทิศใต้ของสถานี ลงที่ป้าย Caribbean-beach แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที

ประมาณ 20 นาทีโดยขึ้นรถ Isesaki-shi Community Bus ชื่อ Aozora สาย Hashie/Akabori/Azuma Connecting Bus ไป Tobu-mall-kita ที่ป้ายเบอร์ 5 ตรงทางออกด้านทิศใต้ของสถานี ลงที่ป้าย Kenritsu-rihabiri-center แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที

จากสถานี Tatebayashi

ประมาณ 10 ถึง 15 นาทีโดยขึ้นรถ Tatebayashi City Transit Bus สาย Tatebayashi/Itakura ไป Itakuratoyodaimaeeki-nishiguchi ลงที่ป้าย Tsutsujigaoka-koen-iriguchi

PAGE TOP