GUNMA ข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดกุนมะ

ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น
อนเซ็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ความอร่อย
ประมาณ 1 ชั่วโมงจากโตเกียว

เกี่ยวกับจังหวัดกุนมะ

ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น

เพียง 100 กม. จากโตเกียว
อยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น, "นกกระเรียน" กำลังตีปีกขึ้นบิน

จังหวัดกุนมะตั้งอยู่ใจกลางของเกาะประเทศญี่ปุ่น รูปร่างขอบเขตจังหวัดเหมือน "นกกระเรียนกางปีกกว้าง, กำลังตีปีกขึ้นบิน" ซึ่งมีการแต่งว่า "จังหวัดกุนมะที่มีรูปนกกระเรียนบิน" ในไพ่คารุตะของจังหวัดที่คนในจังหวัดรู้จักกันดี ที่นี่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น "โจโม ซันซัน" ประกอบด้วยภูเขาอาคางิยามะ, ภูเขาฮารุนะซันและภูเขาเมียวงิซัน, ภูเขาอาซามะยามะ และภูเขาทานิงาวะดาเคะ, โอเซะที่เป็นพื้นที่เขตรักษาพิเศษในอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีพื้น ที่ราบคันโตที่กว้างใหญ่ เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

อนเซ็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

มี "ความเป็นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น"
มากมายอยู่ที่นี่ ที่"กุนมะ"

ว่ากันว่าจังหวัดกุนมะมีอนเซ็นมากกว่า 200 แห่งทีเดียว รวมถึงแหล่งอนเซ็นขึ้นชื่อสี่แห่ง ได้แก่ คุสะทสึ, อิคาโฮะ, มีนาคามิ และซิมะ จังหวัดนี้ไม่ใช่แค่มีอนเซ็นชั้นแนวหน้ามากมายจนได้รับฉายาว่า "เมืองแห่งอนเซ็น" เท่านั้น แต่ยังมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ของอนเซ็น เช่น คุณภาพ, ปริมาณน้ำอนเซ็นที่พุออกมา, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งมี "อนเซ็นที่ปริมาณน้ำอนเซ็นพุออกมาโดยธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น", "อนเซ็นที่ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของการจัดอันดับอนเซ็น 100 แห่งในประเทศ", "อนเซ็นแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนเซ็นพักฟื้นของประชาชน" และเป็น "หนึ่งในสามอนเซ็นผิวงาม" อีกด้วย มี "ความเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น" ที่เกี่ยวข้องกับอนเซ็นอยู่มากมายที่จังหวัดกุนมะแห่งนี้

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

มีทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้งสี่ ด้วยน้ำและความเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์

จังหวัดกุนมะประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงเรียงรายระดับ 2000 เมตรจนถึงพื้นราบที่มีความสูงระดับไม่กี่เมตรจากน้ำทะเล พื้นที่สองในสามเป็นป่าไม้และภูเขา จากทางเหนือจดทางตะวันตกมีเทือกเขาและเนินเขาเรียงรายต่อกัน นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ จากแม่น้ำโทะเนะงาวะซึ่งไหลผ่านพื้นที่กว้างที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีป่าและเขื่อนมากมายซึ่งเก็บกักน้ำไว้ใช้จนได้ชื่อว่า "อ่างเก็บน้ำสำหรับเขตโตเกียว" น้ำที่ใสสะอาดและความเขียวขจีของพืชพันธุ์เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลทั้งสี่ ทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนประทับใจไม่ลืมเลือน

ความอร่อย

กุนมะมีวัตถุดิบสดใหม่เป็นหลากหลาย

เพราะจังหวัดกุนมะมีผืนดินอันอุดมสมบูรณ์และจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดเป็นยาวนาน จึงมีการปลูกผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี จังหวัดกุนมะมีฐานะที่เป็นจังหวัดที่ผลิตวัตถุดิบต่างๆ ที่สดใหม่ เช่น ธัญญาพืช รวมถึง ข้าว, ข้าวสาลี ฯลฯ, ผัก, ผลไม้, เนื้อวัว, เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์นมต่างๆ และส่งไปยังโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากวัตถุดิบสดใหม่มากมาย แล้วก็มีเมืองที่จัดงานเกี่ยวกับ "อาหาร" อย่างคึกคัก เช่น "TONTON โนะมาจิ มาเอะบาซิ", "เมืองพาสต้า/ทาคาซาคิ" ฯลฯ รวมถึงมีอาหารท้องถิ่นที่อร่อยหลากหลายอีกด้วย

ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม

นึกถึงยุคอันเก่าแก่

ในจังหวัดกุนมะมีสุสานโบราญ ("โคฟุน" ในภาษาญี่ปุ่น) อยู่ตามจุดต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นมาช่วงกลางศตวรรษที่ 3 ถึงปลายศตวรรษที่ 7 เช่น สุสานเป็นหมู่สามแห่ง "หมู่สุสานโฮโทดะ", "หมู่สุสานซิโรอิซิ" และ "หมู่สุสานยาวาทะ" สุสานพวกนี้ชี้ให้เห็นว่าที่จังหวัดกุนมะมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัย "โทโกคุ (แว่นแคว้นตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในอดีต)" นอกจากนี้ ยังมีศาลเจ้าและวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ รวมถึง "ศาลเจ้าเมียวงิ", "ศาลเจ้าฮารุนะ" และ "วัดเซราดะโทโชกู" และมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหลืออยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ศาลเจ้าฮารุนะ" ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีบรรยากาศน่าเลื่อมใสศรัทธาและมีความเชื่อว่าเป็นจุดแห่งพลัง (Power Spot) จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงนี้ นอกจากนี้ยังมี "มรดกแห่งความทันสมัย" ซึ่งเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมประเทศหรือสังคมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในครึ่งหลังปลายศตวรรษที่ 19 นำโดย "โรงงานไหมโตมิโอคะ", "สะพานแว่นตา(สะพานรถไฟอุซุย)" เป็นต้น ปัจจุบันนี้ มรดกพวกนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก

กลับขึ้นด้านบน
กลับขึ้นด้านบน