GUNMA ข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดกุนมะ

ประวัติศาสตร์
 • วัดมิโรคุจิ แห่งคะโซซัน

  วัดมิโรคุจิ แห่งคะโซซัน

  เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างเมื่อปี 848 ท...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • งานเทศกาลนูมาตะ

  งานเทศกาลนูมาตะ

  มาร่วมชมขบวนแห่ที่น่าตื่นเต้นของ มิโคซิ (ศาลเจ้าที...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วัดคิชิโจจิ

  วัดคิชิโจจิ

  เป็นวัดที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค. ศ. 1336 ที่ห...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม มิซึซาวะ

  วัดเจ้าแม่กวนอิม มิซึซาวะ

  เป็นวัดที่มีประวัติมายาวนาน ซึ่งถูกสร้างเมื่อประมา...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศาลเจ้าฮารุนะ

  ศาลเจ้าฮารุนะ

  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งกล่าวกันว่าได้รับการสร้างขึ้...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เบียคุเอะ ไดคันนอน

  เบียคุเอะ ไดคันนอน

  รูปปั้นพระเจ้าแม่กวนอิมสูง 41.8 เมตร, หนัก 6,000 ต...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วัดดารุมะจิ แห่งเซียวรินซัน

  วัดดารุมะจิ แห่งเซียวรินซัน

  วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา "ทาคาซากิ ดารุมะ" ที...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แท่นศิราจารึก 3 แห่ง (โคซึเคะ ซันปิ)

  แท่นศิราจารึก 3 แห่ง (โคซึเคะ ซันปิ)

  เป็นการเรียกชื่อรวมกันของศิราจารึก 3 แห่งคือศิราจา...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Togoku Bunka (วัฒนธรรมแคว้นตะวันออก)

  Togoku Bunka (วัฒนธรรมแคว้นตะวันออก)

  วัฒนธรรมแคว้นตะวันออกเป็นวัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเร...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • โรงงานไหมโตมิโอคะ

  โรงงานไหมโตมิโอคะ

  สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของกุนมะ ซึ่งเป็น "ดินแ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศาลเจ้านุคิซาคิ

  ศาลเจ้านุคิซาคิ

  นี้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาประมาณ ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สะพานรถไฟอุซุย หมายเลข 3 (สะพานแว่นตา)

  สะพานรถไฟอุซุย หมายเลข 3 (สะพานแว่นตา)

  เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่คนนิยมเรียกว่า "สะพานแว่น...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • โรงเรียนพัฒนาการเลี้ยงไหม ทาคายามะเซียะ

  โรงเรียนพัฒนาการเลี้ยงไหม ทาคายามะเซียะ

  เป็นถิ่นกำเนิดของ “โรงเรียนพัฒนาการเลี้ยงไหม ทาคาย...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ชุมชนรอบปราสาทโอบาตะ

  ชุมชนรอบปราสาทโอบาตะ

  ร่องรอยของชุมชนรอบปราสาทโอบาตะที่ปกครองโดยตระกูลโอ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ราคุซันเอ็น

  ราคุซันเอ็น

  หลังจากผ่านการบำรุงรักษาและการฟื้นฟูเป็นเวลานาน 10...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศาลเจ้านาคะโนะทาเคะ

  ศาลเจ้านาคะโนะทาเคะ

  ตั้งอยู่ที่ตีนเขาเมียวงิซัน มีองค์พระเทพไดโกกุที่ใ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สถานที่จัดเก็บไข่ตัวไหม อาระฟุเนะ ฟูเคทสึ

  สถานที่จัดเก็บไข่ตัวไหม อาระฟุเนะ ฟูเคทสึ

  ที่นี่เคยเป็นสถานที่จัดเก็บไข่ของตัวไหมที่ใช้ลมเย็...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วัดฟุโดจิ แห่งคุโรทาคิซัน

  วัดฟุโดจิ แห่งคุโรทาคิซัน

  วัดฟุโดจิ แห่งคุโรทาคิซันตั้งอยู่บนภูเขาคุโรทาคิซั...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • งานเทศกาลเปลวไฟแห่งโอฮินะตะ

  งานเทศกาลเปลวไฟแห่งโอฮินะตะ

  เทศกาลนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเทศกาลเปลวไฟที่ให...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศาลเจ้าอาคางิ

  ศาลเจ้าอาคางิ

  เป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอโนะที่ภูเขาอาคาง...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รินโคคาคุ

  รินโคคาคุ

  รินโคคาคุ เป็นตึกที่ได้สร้างขึ้นในปี 1884 (สมัยเมจ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บ้านเลี้ยงไหมของ ยาเฮอิ ตาจิมะ

  บ้านเลี้ยงไหมของ ยาเฮอิ ตาจิมะ

  เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของ ยาเฮอิ ตาจิมะ ผู้ประสบผลสำเ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • งานเทศกาลคิริวยากิบุซิ

  งานเทศกาลคิริวยากิบุซิ

  “ยากิบุซิ” คือการเต้นรำ ที่หมุนร่มระหว่างที่เต้นร...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสืบทอดสำคัญของคิริวซินมาจิ

  เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสืบทอดสำคัญของคิริวซินมาจิ

  คิริวซินมาจิเป็นเขตที่ตั้งขึ้นโดยได้รับคำสั่งจากโช...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ “ยุคาริ”

  พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ “ยุคาริ”

  ตั้งอยู่ที่เมืองคิริวซึ่งเป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเ...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประสบการณ์ลองใส่ชุดกิโมโน

  ประสบการณ์ลองใส่ชุดกิโมโน

  กลางตัวเมืองคิริวมีชื่อเสียงทางด้านหัตถกรรมสิ่งทอม...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • โรงงานโนโคกิริ (หลังคาเสมือนฟันของเลื่อย)

  โรงงานโนโคกิริ (หลังคาเสมือนฟันของเลื่อย)

  โรงงานที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคิริว ซึ่งเป็นเมืองส...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วัดโมรินจิ

  วัดโมรินจิ

  วัดโมรินจิก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1426 และเป็นฉากของต...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน
กลับขึ้นด้านบน